Prince ‘Ulukalala becomes Crown Prince Tupouto’a ‘Ulukalala


Tonga’s new king, King Tupou VI bestowed the title Crown Prince Tupouto’a on his eldest son Prince ‘Ulukalala 27 on Friday, 30 March at his resident Liukava.

via Prince ‘Ulukalala becomes Crown Prince Tupouto’a ‘Ulukalala | Matangi Tonga.