Mateuteu Paatí ki ha toe kehe ‘emau Palotí


KO Efakatokanga ia ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’uí, Hon. ‘Uliti Uata ki he Paati ‘Otumotu Anga’ofá ‘a ia kuo nau leipolo’i kotoa e kau fakafofonga lolotonga he Fale Aleá ko e kau mēmipa Paati kotoa.

via Mateuteu Paatí ki ha toe kehe ‘emau Palotí | Tonga News | Taimi Media Network.