Ma’u Taki Fakatau Faito’o Konatapu


‘Oku ‘iloa ‘a e ngaahi tukui fonua ‘o ‘Amelika Latina ‘i hono fetuku ta’efakalao holo ‘o e faito’o konatapú. Ko ia kuo fakahā mei he kau polisi Mexico kuo nau puke’i ‘a e taha ‘o e kau taki ‘o e fefakatau’aki faito’o konatapu, Jose Antonio Acosta Hernandez ‘i he Falaite kuo ‘osi pea kuó ne vetehia ki hono tu’utu’uni’i ke fakapoongi ‘a e kakai ‘e 1,500 ‘o e vāhenga Chihuahua ‘i he tokelau ‘o Mexico.

via Ma’u Taki Fakatau Faito’o Konatapu | Kaniva Tonga Online.