Tali kia Soni Fungalei ‘o Pangai, Eua


Makatu’unga ‘i he hokohoko hono fakaanga’i fefeka au ‘e he tokotaha ni ‘i he Kele’a ka ko e Sea eni ‘i he komiti vai mo e komiti Vaka,’a ‘Eua ‘oku taau keu fakaanga’i mo ia he’ene ngaue ‘i homau motu.

via Tali kia Soni Fungalei ‘o Pangai, Eua | Tonga News | Taimi Media Network.