Inu $6 afe he bar, pō pe 1 – Poate ‘Akapulu


KUO a’utaki mai ki he nusipepa ni ha tatau ‘o e ‘inivoisi mei he bar ne ‘iloa ko e Blue Pacific Lagoon Resort ‘i ‘Umusī. Ko e ‘inivoisi ko ‘ení, ne faka’aho ia ki he ‘aho 7 ‘o Mē, 2007, pea fakahingoa ki he Sea ‘o e Poate ‘akapulu ‘a Tonga he taimi ko iá, ko e fakafofonga Fale Alea lolotonga ‘o e Vāhenga Tongatapu 7, Sangster Saulala pea mo e Poate ‘Akapulu ‘a Tonga ‘o e 2007.

via Inu $6 afe he bar, pō pe 1 – Poate ‘Akapulu | Tonga News | Taimi Media Network.