Malava fakafoki kakato hōtele Dateline ki he Pule’angá


NUKU’ALOFA: KUO malava ‘o fakafoki kakato e pule’i mo hono tokanga’i ‘o e Hōtele International Dateline ki he Pule’anga Tongá, mei ha ngāue lahi na’e fakahoko ‘e he Pule’anga ko ‘ení tautautefito ki he ‘Eiki Minisita ki he ngaahi pisinisi ‘a e Pule’angá, Hon. Clive Edwards mo ‘ene potungāué.

via Malava fakafoki kakato hōtele Dateline ki he Pule’angá | Tonga News | Taimi Media Network.