Fekita Tu’i Tapú mo e Kāinga Siú mo e Mosilemí


Kuo tuku mai mei he Vatikanó ‘a e polokalama ki he te u hā’ele atu ‘a e Tu’i Tapú ki Siamane ka te ne ‘uluaki fekita mo e kāinga Siú ‘i he ‘uluaki ‘ahó pea hoko ki he kāinga Mosilemi ‘i he ‘aho hono uá.

via Fekita Tu’i Tapú mo e Kāinga Siú mo e Mosilemí | Kaniva Tonga Online.