‘E Fakahū Atu Tohi Tangi ki Hano Malu’i Fakatu’i ‘o e Fonú


Oku ‘amanaki ke fakahū atu ‘e he kautaha ko e Fins n Fluke ha’anau tohi tangi ki he’ene ‘afio, Kingi Siaosi Tupou V ‘o tautapa ke malu’i ‘a e fonu ‘o tahi ‘aki ‘a hono mafai fakatu’i.

via ‘E Fakahū Atu Tohi Tangi ki Hano Malu’i Fakatu’i ‘o e Fonú | Kaniva Tonga Online.