Totongi Huhu’i e $8.5 Piliona ‘e he Pangikē ‘Ameliká


Kuo tu’u ‘eni ke totongi ‘e he Pangikē ‘Ameiliká pea mo ‘ene Pangikē Countrywide ha $8.5 piliona ke fakalelei’i ‘aki ha ngaahi ‘eke totongi huhu’i ‘a e kau ma’u ‘apí tu’unga ‘i he kovi mo ta’efakapotopoto ‘a e ngaahi totongi malu’i ‘o e ngaahi sino’i nō

via Totongi Huhu’i e $8.5 Piliona ‘e he Pangikē ‘Ameliká | Kaniva Tonga Online.