Nō $80 Miliona ki he Tanuhala


Kuo tokanga makehe ‘a e Fa’ahi Fakaangá pe Paati Temokalati ‘a e ‘Otu Motu Anga’ofá (PTOA) ‘a ia ‘oku taki ai ‘a ‘Akilisi Pōhivá ki he nō pa’anga $80 Miliona ‘a Tonga ne fai mei Siaina ke tanu’aki ‘a e ngaahi hala pule’angá ‘a ia na’e fakamo’oni ki ai ‘a e pule’anga Tongá fakataha mo e pule’anga Siainá ‘i he ‘aho 22 Sānuali 2010.

via Nō $80 Miliona ki he Tanuhala – Fiema’u ha Fakaikiki | Kaniva Tonga Online.