‘Ikai Tali ‘e Tonga Kole ‘a Fisi ke Fakafoki Hake ‘a Tevita Mará


Kuo kalokalo ‘a e Pule’anga Tongá ki he fiema’u ko ia ‘a e Pule’anga Fakakautau ‘o Bainimaramá ke fakafoki fakapule’anga hake ‘a Kēnolo Tēvita Mara ki Fisí.

via Kaniva Tonga Online – ‘Ikai Tali ‘e Tonga Kole ‘a Fisi ke Fakafoki Hake ‘a Tevita Mará.