Fakatokanga Mamafa ki ha Kautaha Nō Ta’efaka’atu’i


Ko e kakai ko ē kuo nau fu’u tu’utāmaki fakapa’anga ‘aupitó kuo ava kia kinautolu ha matapā ke nau ma’u ha pa’anga i ha lau miniti pe ‘o fakafou ‘eni ‘i ha founga faitohi fakatelefoni to’oto’o text message pea toe tiliva hangatonu atu pe e pa’angá kiate kinautolu ka ko e totongi tupú ‘oku a’u ia ki he pēseti ‘e 60%.

via Kaniva Tonga Online – Fakatokanga Mamafa ki ha Kautaha Nō Ta’efaka’atu’i.