Fakama’ala’ala ‘o e Patiseti 2011/12 ‘a Tonga


Kuo fakahā ‘e he Fakafofonga Fika 5 ‘o e Vāhenga Tongatapú, ‘Aisake Valu Eke ko e patiseti 2011/12 kuo tuku mai ‘e he Minisitā Pa’angá mo ‘ene Potungāué,

via Kaniva Tonga Online – Fakama’ala’ala ‘o e Patiseti 2011/12 ‘a Tonga: MP ‘Aisake Eke.