Ko e Tō Folofola Huufi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ‘e He’ene ‘Afió


‘Eiki Sea. ‘Oku ou fakamalo ki he ‘Otua ‘i ho’o laumalie lelei kae ‘uma’a ’a e ‘Eiki Palemia, Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, Hou’eiki Nopele pea mo e kau Fakafofonga ‘o e Fale Alea.

via Kaniva Tonga Online – Ko e Tō Folofola Huufi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ‘e He’ene ‘Afió.