Fakakakato mei Muli Pēseti ‘e 20% ‘o e Patiseti ‘a Tonga


Ko e pa’anga ko ē ‘oku fakafuofua ki hano fakalele ‘aki ‘o e ngaahi ngāue kotoa ‘a e Pule’anga Tongá ma’a hono kakaí ki he ta’u fakapa’anga 2011/2012 ‘oku fakafuofua ia ki he pa’anga Tonga ‘e $170 Miliona tupu $170,891,642.00.

via Kaniva Tonga Online – Fakakakato mei Muli Pēseti ‘e 20% ‘o e Patiseti ‘a Tonga.