Angatu’u e ‘Otu Laú ‘i Fisi Kia Kamatoa Bainimarama


Kuo fakafetau e ‘Otu Motu laú, ‘a ia ko e kakai eni ‘oku taku honau tokolahi ko e kakai Tonga ‘o Fisí, ki honau palēmiá, Kamatoa Bainimarama ‘o ‘oatu ‘enau fekau ke ‘oua na’a toe tu’u ange ki hanau ‘inisi kelekele ‘e taha koe’uhi ko ‘ene angafai kia Tevita Uluilakeba Mara ‘a ia kuó ne hola ki Tongá.

via Kaniva Tonga Online – Angatu’u e ‘Otu Laú ‘i Fisi Kia Kamatoa Bainimarama.