Fakamahino Tu’ivakanō Tu’unga ‘o Tonga Fekau’aki mo Mara


Kuo tuku mai ‘e he ‘ōfisi ‘o Palemia Tuívakanoo ha’ane faka’amu ke fakamahino ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni kau ki he tu’unga ‘oku ‘i ai á Tonga mo Fisi he lolotonga ni.

via Kaniva Tonga Online – Fakamahino Tu’ivakanō Tu’unga ‘o Tonga Fekau’aki mo Mara.