‘Oatu ‘e Bainimarama ‘Ene Na’ina’i Mamafa ki Tonga


‘Oku lolotonga feangi’aki ha fu’u matangi louloua’a he vā fakatipilomētika ‘o Tonga mo Fisí tu’unga ‘eni ‘i ha hao hake ‘o kumi hūfanga ki Tonga ha taha mā’olunga mei he va’a fakakautau ‘a Fisi ko Lafitani Kēnolo Tēvita Uluilakeba Mara.

via Kaniva Tonga Online – ‘Oatu ‘e Bainimarama ‘Ene Na’ina’i Mamafa ki Tonga.