Siofi ‘e ha Kautaha ‘Aositelelia Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga.


Kuo ‘i ai ‘eni ha kautaha mei ‘Aositelelia ko e Polynesian Investment Funds Pty Limited (PIF) kuo na ngaue femahino’aki mo e pule’anga Tonga kau ki hano vakai’i e tu’unga fakalukufua ‘o e Pangike Langa Fakalakalaka.

via Kaniva Tonga Online – Siofi ‘e ha Kautaha ‘Aositelelia Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga..