Lava Lelei Folau Fanau Ako mei he ‘Apiako Unitec ki ‘Eua


Ne lava lelei ha folau atu ki ‘Eua ‘a ha fanau ako ‘e toko 11 mo ha kau faiako mei he Senita ‘a e ‘Apiako Unitec ‘a Nu’u Sila ni ki he Pasifiki ko ha konga pe ‘eni ‘o ‘enau ako ki he ngaahi lesoni fekau’aki mo e ngaahi feitu’u Pasifki ‘o taumu’a ke ma’u e tu’unga fakaako ko e Bachelor of Landscape Architecture Degree fakatatau ‘eni ki ha fakamatala ne tuku mai ‘e Malia Talakai ko e Principal Academic Advisor ma’a e Pacific Centre- for Learning ‘a e Unitec.

via Kaniva Tonga Online – AKO: Lava Lelei Folau Fanau Ako mei he ‘Apiako Unitec ki ‘Eua.