FAKAMATALA HIA: Mei he Potungaue Polisi ‘a Tonga


Na’e fe’unga fakakatoa mo e ngaahi hia ‘e 63 na’e lesisita ‘i he uike kuo ‘osí ‘o fakafehoanaki ia ki he 77 na’e lipooti mai ‘i he uike atú.

Mei he ngaahi fai hia ‘e 63 na’e lesisitá ko e 35 (56%) ai na’e lesisita ia ‘i he ‘Apitanga Polisi Nuku’alofá, 12 ‘i Mu’a, 8 ‘i Houma, 2 ‘i Nukunuku, Pangai – Ha’apai, mo Neiafu – Vava’u pea takitaha leva ‘a Vainī mo Leimatu’a.

via Kaniva Tonga Online – FAKAMATALA HIA: Mei he Potungaue Polisi ‘a Tonga.