‘Ikai Fakalao Foaki Visa ‘a e Pule’anga Hawaii


KE HALATU’U ATU HE NGALUOPE: Fanongonongo mei he Pule’anga Tonga.

Fekau’aki mo e ngaahi ngofua,/visa kuo foaki ‘e he “Pule’anga FakaTu’i ‘o Hauai’i”

via Kaniva Tonga Online – ‘Ikai Fakalao Foaki Visa ‘a e Pule’anga Hawaii.