FAKAMĀLŌ: Alea’i ha Kātoanga Koloa faka-Tonga


Na’e ta’e’amanekina ki he Sea mo e kau mēmipa ‘o e Kulupu Fetokoni’aki ‘a Mataiká, ha taimi ‘e fai ange kuo fie ma’u mei muli ‘a ‘enau ngaahi fakamea’a mei falehanga.

Kuo alea’i ai kinautolu ke nau fakahoko ha ngaahi lalanga mo ha ngaohi koloa kae totongi pa’anga mei Salt Lake, ‘Amelika ‘e ha ongo matu’a ‘oku ‘amanaki fai ‘a ‘ena fai’aho ta’u 21, faka’osi ako mo e foaki mata’itohi ki he ‘ofefine pe ‘o e ongo mātu’á ni.

via Kaniva Tonga Online – FAKAMĀLŌ: Alea’i ha Kātoanga Koloa faka-Tonga.